Inspiration

Inspiration Kennel Sweet Touch, foto Bullfie Photography
Det här kan du göra med din golden:
Genom att delta i utställningar så får både du och vi bedömningar av hur väl din hund matchar mot rasstandarden rent utseendemässigt. Rasstandarden anger bland annat storlek, färg, kroppsbyggnad, benställning, vinklar i leder och helhetsintryck. Den hund vinner som domaren tycker ligger närmast det ideal som är uppsatt för just golden. Dels bedöms din hund för sig och dels i konkurrens med övriga som närvarar på utställningen. Vi hoppas att du vill ställa ut din hund eller att du låter oss ställa den åt dig. Bedömningar vid utställningar ger en god temperaturmätning för vårt avelsarbete. Utställningar ger även ett trevligt sammanhang där du träffar andra ägare av golden retrievers och får se olika individer inom rasen.

Läs mer om utställning här:

Funktionsbeskrivningen liknar ett mentaltest på så vis att du inte behöver träna inför provet. Funktionsbeskrivningen består av elva moment där din hund bland annat testas för apporteringsförmåga, uthållighet, vilthantering och problemlösning. Funktionsbeskrivning är ett sätt att lära känna din hunds rasegenskaper ännu bättre samtidigt som vi som uppfödare får information om vårt avelsarbete för fram de rasegenskaper vi önskar.

Läs mer här:

Golden retrievern är i grunden en apporterande fågelhund. Att jaga med din golden innebär ett gott samarbete som kräver koncentrationsförmåga, stabilitet, arbetslust och uthållighet av din hund. Träningen kräver även stor tydlighet från din sida. Genom att delta i proven bedöms din hunds jaktegenskaper. Samtidigt som du får information om din hunds egenskaper och träningsläge så får vi som uppfödare vägledning till vårt avelsarbete.

Det finns många olika slags jaktprov. Allt från B-prov som är mer av en egenskapsbeskrivning till Workingtest (WT) som testar fem specifika jaktmoment, till konkurrensprov och inofficiella prov, och med kallvilt eller dummies.

Läs mer här:

Viltspårsprov används för att testa din hunds anlag för och arbetsförmåga gällande att söka efter skadat vilt. Det är ett arbete som dels kan användas som aktivering i vardagen men som du även kan delta i prov för. Innan du kan delta i prov för championat så behöver din hund bli godkänd på anlagsprov. Den ska då lyckas hitta en klöv genom att följa ett 3–5 timmar gammalt drag- och blodspår på cirka 600 meter. Efter godkänt anlagsprov kan du gå vidare till öppenklassproven och delta i dessa individuellt eller i konkurrens.

Läs mer här:

Lydnad går ut på att du ska lära hunden olika moment såsom följsamhet, inkallningar, hopp över hinder, apportering och sättande eller läggande under gång eller på avstånd. Moment genomförs både med och utan koppel och fokus ligger på ert samarbete. Lydnadsträning är både utmanande och motiverande där framsteg märks tydligt och du har fyra olika tävlingsnivåer att utvecklas mellan. Framförallt stärker träningen er relation och du kommer att utvecklas som en god lärare för just din hund.

Läs mer här:

Ordet ”rally” anspelar här på att du är kartläsare för din hund som ska ta sig igenom en bana med olika moment – inte att det ska gå fort. Du tränar in olika moment med din hund som alla bygger på samarbete, glädje och följsamhet. Träningen stärker er relation och bidrar till en allmänt ökad följsamhet. Inom rallyn kan du utvecklas genom att träna inför fyra olika nivåer. Att skyltar/moment tillkommer och sätts i olika kombinationer i olika banor gör dessutom att det är en varierande sport som ständigt bjuder på utmaningar och utveckling.

Läs mer här:

Genom agility så tränar du din hund i att ta sig an olika hinder. Det kan vara hinder som den hoppar över, tunnlar den ska springa igenom, en balansbom den ska ta sig över eller gungbräda som testar deras mod och kroppskontroll. Tävlingarna går ut på att du på kortast tid ska ta dig igenom en bana med så få fel som möjligt. Agility är en tränings- och tävlingsform med fart och fläkt som bygger på ett uppmärksamt samarbete mellan dig och hunden där ni tar er an olika utmaningar. På så vis stärker agilityträningen er relation samtidigt som ni har roligt ihop.

Läs mer här:

Nosework är en tränings- och tävlingsform där du lär din hund att hitta specifika dofter, exempelvis eukalyptus och lagerblad. Först gör du ett doftprov för att se att hunden kan identifiera doften och därefter kan du delta i prov där din hund ska leta efter doften inomhus, utomhus och i fordon. Hundar mår bra av att använda sitt luktsinne och du får en mycket nöjd golden om du aktiverar den genom nosarbete. Så, oavsett om du vill tävla eller inte så är detta ett bra sätt att stimulera din hund och öka dess välmående.

Läs mer här:

Spår och sök inom brukstävlingar syftar båda till räddningsarbete. I båda arbetena söker hunden efter personer. I spåret genom att följa deras spår och markera pinnar som personerna har tagit i. I söket ska de hitta personer som gömmer sig. Båda grenarna bjuder på god aktivering i vardagen om du inte vill tävla med din hund. Vid brukstävlingar är spår och sök så kallade specialmoment. Vid tävlingar så ingår tre moment: brukslydnad, budföring (hunden ska kunna skickas mellan dig och en annan person) och spår eller sök.

Läs mer här: